المصادر

عاد بحثك 597 نتائج
1 January 1859
1 January 1861
1 January 1862
1 January 1889
1 January 1904
1 January 1906
1 January 1933
1 January 1933
1 January 1933
1 January 1933
1 January 1933
1 January 1933
1 January 1933
1 January 1933
1 January 1933
1 January 1933
1 January 1933
1 January 1933
1 January 1933
1 January 1933

Porte intérieure Grande mosquée (Kairouan)

المؤلفRevault, Jacques > Photographe
مجموعة المصادرFonds photographique Jacques Revault > Tunisie
الكلمات الدالةMosquées
Bois scupté
Porte
Architecture religieuse
Colonne
Pierre (construction)
التغطية الجغرافية (الحقول المتسلسلة)Afrique, Tunisie, Tunis
مجالات الاهتمامArchitecture