المساجد في الجزائر أو المجال المُسترجَع. مدينة وهران نموذجا

صنهاجي خياط, دليلة > AuteurExternal URLVoir le document
Content source Insaniyat
Journal TitleInsaniyat
Authorصنهاجي خياط, دليلة > Auteur
Issue Number53
IssueLa Montagne : populations et cultures
Date2011
eFormattext/html
LanguageArabe
KeywordsMosquée
TopicLieux de culte
Scientific disciplinesArchitecture
Copyright© CRASC
Permalinkhttps://cinumed.mmsh.univ-aix.fr/idurl/1/18710


Documents associés